em
logo
 • 0
  1. Jelenleg üres a kosarad.

BEVEZETŐ

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati feltételeket. Az alábbi használati feltételek a „NO PROBLEM SYSTEM” online E-learning tanulófelületen képzést megkezdő egyedekre (természetes és jogi személyekre) vonatkozik. A felület a www.noproblem.tv oldalon érhető el.

A jelen felhasználási feltételek egy Ön és a CLARITY CONSULTING SRL (adóazonosító jel 18858156, cégjegyzékszám J19/319/2012, székhelye Románia, Székelyudvarhely megyei jogú város, Hargita megye, Gyerkes Mihály u. 13. sz., irányítósz.: 535600) között létrejött érvényes szerződés

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a CLARITY CONSULTING SRL, márkaneve „NO PROBLEM SYSTEM”. Minden szellemi tulajdonjog, beleértve az oldal teljes tartalmára és kommunikációjára vonatkozó szerzői jogok kizárólag a CLARITY CONSULTING SRL társaságot illetik meg.

A felhasználási feltételek elolvasásával és elfogadásával Ön beleegyezik és elfogadja, hogy a NO PROBLEM SYSTEM semmilyen tulajdona és tartalma (minden anyaga, beleértve a másolatokat, tartalmakat, ábrákat, videókat, arculatot, grafikát, szöveget, formai elemet, koncepciót) üzleti céllal nem lemásolható, reprodukálható, módosítható, tárolható, forgalmazható vagy kihasználható a CLARITY CONSULTING SRL előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A Terméket és egyéb, szerzői jogok által védett anyagokat tilos lemásolnia, módosítania, továbbítania, forgalmaznia vagy bármi módon kihasználnia. Ugyanakkor tilos bárki számára engedélyeznie a Termék és egyéb, szerzői jogok által védett anyagok lemásolását, módosítását, továbbítását, forgalmazását vagy bármi módú kihasználását. A jelen használati feltételek bármilyen nemű megsértése kártérítéssel jár, bűncselekménynek tekinthető.

Tekintettel az Ön által kifizetett díjra, az alábbiakban egy használati licencet biztosítunk a megvásárolt e-Learning képzések („Termékek”) használatára. A licenc korlátozott, visszavonható, nem kizárólagos és nem átruházható, a jelen Feltételekben előírt jogosultságokhoz és kötelezettségekhez kötött. A licenc személyesen az Ön nevére szól, más személyeknek nem átadható, nem cserélhető.

 1. CIKK – A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA

A jelen szerződés tárgya a „NO PROBLEM SYSTEM” online E-learning Tanulófelülethez való online hozzáférés biztosítása a www.noproblem.tv oldalon, amely hozzáférést a Szolgáltató biztosítja a Haszonélvező számára ez utóbbi által kitöltött megrendelésnek, valamint a jelen szerződés előírásainak megfelelően. A felület személyes és szakmai fejlődési tematikájú oktató videóanyagokat biztosít a Haszonélvező munkavállalói számára.

A felhasználó a felülethez e-mail címével és a számára biztosított jelszóval férhet hozzá. A Haszonélvező saját felhasználói fiókjához (főfelhasználó) további e-mail címeket rendelhet, így új munkavállalókat/felhasználókat (származtatott felhasználókat) adhat hozzá, akik ennek eredményeként hozzáférhetnek a NO PROBLEM SYSTEM Online E-learning Tanulófelülethez. A származtatott felhasználók száma a Haszonélvező által megvásárolt csomagtól függ. A származtatott felhasználóknak is el kell fogadnia a felület használati feltételeit. A felhasználók naponta egy e-mailt kapnak az adott napi videó linkjével. A videók a vimeo szerverein (https://vimeo.com) futnak. Az e-mailek a Haszonélvező rendszerén keresztül kerülnek megküldésre. A főfelhasználók és a származékos felhasználók is kaphatnak emlékeztető (figyelemfelhívó) sms-üzeneteket, valamint marketing / minőségbiztosítási leveleket és telefonhívásokat.

A főfelhasználói fiók a Haszonélvező által online benyújtott megrendelés alapján kiállított számla ellenértékének behajtását követő 2 munkanapon belül aktiválásra, ezt követően a származtatott felhasználói fiókok azonnal aktiválódnak. A felhasználó aktiválását követően a munkavállaló / felhasználó egy éven keresztül minden munkanapon egy-egy videóanyagot kapnak.

 1. CIKK – A SZERZŐDÉS ÉRTÉKE

A Szolgáltató által a Haszonélvezőnek biztosított szolgáltatások értéke a Haszonélvező által benyújtott online megrendelés és adatok alapján kiállított számlán, az elérhető árlistának megfelelően kerül meghatározásra. A Haszonélvező megrendelése a jelen szerződés mellékletét, valamint szerves részét képezi.

 1. CIKK – A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

A jelen szerződés a Haszonélvező megrendelésében meghatározott időtartamra kerül megkötésre. A szerződés azon a napon lép érvénybe, amikor a Haszonélvező megfizeti a benyújtott megrendelése alapján megrendelt szolgáltatások ellenértékét. A szerződés a Haszonélvező által online benyújtott és a Szolgáltató által elfogadott új megrendelések alapján meghosszabbítható.

 1. CIKK – FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Tanulófelülethez való hozzáférés díja a Szolgáltató által elfogadott megrendelés alapján, a Haszonélvező eskü alatt tett nyilatkozatában feltüntetett adatokkal történik.
A számlát a Szolgáltató állítja ki a kiválasztott fizetési módnak megfelelően.
Az előfizetés ára a Haszonélvező által választott feltételekkel, a megrendelés benyújtásának időpontjában fizetendő ki, a Tanulófelülethez való hozzáférés – a felhasználói fiók működése és a jelszó biztosítása által – az előfizetési ár megfizetéséhez kötött.
A következő fizetési módok érhetők el: bankkártyás fizetés vagy banki átutalás.

 1. CIKK – SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA / SZOLGÁLTATÁS LESZÁLLÍTÁSA / SZOLGÁLTATÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A szolgáltatás elektronikus módon kerül leszállításra, a Haszonélvező általi fizetéshez kötött. A szállítási határidő minden fizetési mód esetén a Haszonélvezőtől beérkező kifizetéstől számított 2 nap.

A Haszonélvező kötelezi magát, hogy minden működési hibát annak észlelésétől számított 24 órán belül, e-mailen, illetve az oldalon keresztül, a Kapcsolat szakaszban feltüntetett adatokkal jelez.

A Szolgáltatónak a Haszonélvező előzetes írásbeli értesítése mellett bármikor jogában áll a jelen szerződés tartalmát, feltételeit egyoldalúan módosítani, amely magában foglalhatja a felület díjazását és tartalmát is. A Szolgáltató nem vállal pontossági, teljességi, megfelelőségi, aktualitási vagy teljesítményi garanciát az online felületen található információkért, tartalmakért. Amennyiben a megadott információkban, a felület tartalmában hiba található, a törvény által megengedett mértékben kifejezetten kizárjuk felelősségünket a pontatlanságokért. A felületen található információkat, tartalmakat kizárólag saját felelősségre használja! Az Ön felelőssége megbizonyosodni arról, hogy a hozzáférhető információk megfelelnek-e az elvárásainak.

 1. CIKK – ONLINE TANULÓFELÜLET FRISSÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

A Tanulófelület frissítése magában foglalja az új adatok időszakos feltöltését, az előfizetés időpontjában meglévő adatok módosítását, valamint kismértékű működési hibák javítását. A frissítések az előfizetés részét képezik.
Az Online Tanulófelület terméke kizárólag online érhető el, a Termék funkcióinak hozzáférhetőségéért a Szolgáltató felel. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Haszonélvező hozzáférési hibáiért, vagy internet-hozzáférésének hiányáért, sem azon esetekben, amikor a Termékhez való hozzáférés harmadik felek (energia-, internetszolgáltatók) megfelelőtlen szolgáltatása miatt nem lehetséges.

 1. CIKK – A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

7.1. Felvilágosítja a Haszonélvezőt az Online Tanulófelület megfelelő és hatékony használatáról.
7.2. Minden ésszerű intézkedést megtesz a használati időtartam során esetlegesen fellépő használati hibák javítása érdekében.

 1. CIKK – A HASZONÉLVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A Terméket az utasításoknak megfelelően használja.
8.2. A Terméket nem módosítja, nem biztosítja harmadik felek számára, teljesen vagy részben nem értékesíti sem a terméket, sem a belépési adatait (felhasználói fiók és jelszó).
8.3. Az utólag módosított és kiegészített, a szerzői és szomszédos jogokról szóló 1996. évi 8. sz. Törvény értelmében nem használja az Online Tanulófelület egy részét sem konkurens termék előállításához.
8.4. Időben értesíti a Szolgáltató az észlelt hibákról, hiányosságokról azok orvoslása érdekében.

 1. CIKK – SZELLEMI TULAJDONJOGOK

9.1. A jelen szerződés által hivatkozott, ebből adódó és/vagy a teljes Online Tanulófelülettel, annak bármely részével kapcsolatos szellemi tulajdonjogok formától, területtől vagy időtartamtól függetlenül kizárólag a Szolgáltatót illetik meg, kivéve, ha azokat a Szolgáltató kifejezetten, írásban más személyre ruházta át.
9.2. A szellemi tulajdonjogok megsértése a törvény értelmében büntető- és/vagy polgári jogi felelősséget von maga után.
9.3 A Termékkel kapcsolatos szellemi tulajdonjogok, jogcímek és a tulajdonjogi érdekek – beleértve a szerzői jogokat, szabadalmakat, védjegyeket, üzleti titkokat, javításokat, fejlesztéseket, védett információkat, know-how-t, folyamatokat, módszereket vagy modellek – és minden egyéb (bejegyzett vagy bejegyzetlen), időközönként kifejlesztett vagy létrehozott szellemi tulajdonjog kizárólag a Szolgáltatót illeti meg. Ön tudomásul veszi, hogy míg használhatja a szellemi tulajdont, az nem kerül átruházásra az Ön számára. A Termékben látott, olvasott adatok, információk nem másolhatók, reprodukálhatók, módosíthatók, forgalmazhatók, továbbíthatók, újra kiadásuk, közzétételük, üzleti célú felhasználásuk tilos.

 1. CIKK – VESZTESÉGEK, KÁROK

10.1. A biztosított anyagok a felhasználó személyes és szakmai fejlődését szolgálják. A Szolgáltató minden intézkedést megtesz, beruházásokat eszközöl annak érdekében, hogy az Online Tanulófelület tartalma hatékony, aktuális legyen, azonban nem vállal felelősséget semmiféle tartalmi hibáért, hiányosságért.

10.2. Az Online Tanulófelület használata érdekében az összes kategóriába sorolt Haszonélvezők hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre az alkalmazás és/vagy a weboldalon található oktatási anyagok tartalmáért, sem azok hiányosságaiért, hibáiért, sem az Online Tanulófelületet használó személyeket ért bármilyen nemű károkért.

10.3. Nem vállalunk felelősséget semmiféle közvetett, különleges, véletlenszerű, büntető jelleg vagy következetes károkért, beleértve, de nem korlátozó jelleggel a megfelelő működés leállásáért, munka leállásáért, számítógép meghibásodásáért, adatok elvesztéséért, munkatermelékenységi veszteségért vagy egyéb kereskedelmi károkért vagy veszteségekért.

10.4. Önnel szemben bármilyen nemű károkért kizárólag az Ön által a Termékért kifizetett díj mértékében vállalunk felelősséget. A Termék árát meghaladó károkért semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget.

 1. CIKK – HASZNÁLATI ÉS MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

11.1. A Terméket kizárólag törvényes célokra használhatja. Amennyiben úgy gondolja, hogy valaki felületünkön megszegi a szerzői jogokat, kérjük értesítsen minket. A Terméket nem használhatja, fiókot nem hozhat létre törvényellenes okokból. A szolgáltatásaink használata és a felület kezelése során tanúsított magatartásának meg kell felelnie az alkalmazandó országos törvényeknek, jogszabályoknak. Kizárólag Ön felel a szóban forgó, Önre alkalmazandó törvények és jogszabályok ismeréséért és betartásáért.

11.2. A Szolgáltató saját mérlegelési jogkörrel rendelkezik a jelen Használati Feltételek alkalmazásában. Bármikor, értesítés mellett vagy akár anélkül, bármilyen okból megvonhatjuk, felfüggeszthetjük az Ön platform- és szolgáltatáshasználati jogát, letilthatjuk felhasználói fiókját. A megvonás, felfüggesztés, letiltás oka lehet a jelen Feltételek megszegése, pénzügyi kötelezettségeinek határidőn belüli meg nem fizetése, bűnüldöző szervek vagy a kormány felszólítása, hosszas inaktivitás, váratlan problémák, műszaki hibák, vagy amennyiben úgy véljük, hogy csalárd, törvényellenes tevékenységet végez, illetve bármilyen egyéb ok, saját mérlegelési jogkörünkben eljárva. Ilyen jellegű szerződésbontás esetén jogunkban áll törölni a felhasználói fiókját és tartalmait, meggátolhatjuk további hozzáférését a felülethez és szolgáltatásaink használatát. Ön hozzájárulását adja, hogy nem vállalunk felelősséget sem Önnel, sem harmadik felekkel szemben a felületünkhöz vagy szolgáltatásainkhoz való hozzáférésének meggátolása esetén.

 1. CIKK – ELÁLLÁSI JOG

12.1. A feltételes hozzáférési terület Haszonélvezője a jelen okirat aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond a 2014. évi 34. sz. Sürg. Korm. Rend. által előírt 14 (tizennégy) napos elállási jogától, és kifejezi azon szándékát, miszerint igényli, hogy a Tanulófelület digitális tartalmának számára (nem fizikai adathordozón hanem online) történő teljes mértékű biztosítása a weboldalon való regisztrációt, a kifizetést és a bejelentkezési adatai (felhasználói fiók és jelszó) érvényesítését követően azonnal történjen.

 1. CIKK – A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

11.1. A jelen szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:
11.1.1. A megvásárolt előfizetés lejáratának időpontjában.
11.1.2. Felmondási értesítés útján, felszólítás, illetve bírósági beavatkozás nélkül, amennyiben a Termékhez való hozzáférést a Szolgáltató a kifizetés időpontjától számított legkésőbb 30 napon belül nem biztosítja, illetve ha a Haszonélvező 30 napon belül nem teljesíti valamely szerződéses kötelezettségét.
11.2. Amennyiben a Haszonélvező megszegi a szerződéses feltételeket, a Szolgáltatónak jogában áll kártérítés követelni a Haszonélvező és/vagy meggátolni hozzáférést az Online Tanulófelülethez, mely esetben a Haszonélvezőnek nem áll jogában az általa kifizetett összegeket visszaigényelni.
11.3. A Szolgáltató felelőssége a megfelelőtlen szolgáltatási időszakra vagy működésképtelen Termékre megfizetett szolgáltatási díj mértékében korlátozódik.
11.4. A Szolgáltató a vállaltakon túl nem vállal felelősséget semmiféle közvetlen vagy közvetett kárért.
11.5. A szerződés a Szolgáltató bizonyított hibája miatti felbontással történő megszűnése esetén a Haszonélvező jogosult az előfizetésének nem teljesített része árának visszaszolgáltatására, amely összeg az előfizetés kezdeti időszakára vonatkozó árengedmények alkalmazása nélkül kerül kiszámításra. A szerződés bármilyen egyéb okból történő megszűnése esetén a Haszonélvező nem jogosult semmilyen összeg visszaszolgáltatására.

 1. Cikk – ÉRTESÍTÉSEK

Az értesítések akkor tekintendők érvényesnek, ha átvételi elismervénnyel bizonyítható módon kerülnek megküldésre.

 1. CIKK – SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

15.1. A Szolgáltató a jelen dokumentumban feltüntetett adatokkal ismertetett személyi adatkezelő. A személyes adatok védelméért felelős személy a dpo@noproblem.tv címen érhető el. A kezelő köteles biztonságosan, kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott célokból kezelni a Haszonélvező és a felülethez hozzáféréssel rendelkező munkavállalói által megadott személyes adatokat a 679/2016. sz. Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”), a kapcsolódó jogszabályok, valamint a személyes adatok kezeléséről és az elektronikus hírközlési ágazatban a magánéletvédelméről szóló 506/2004. sz. (módosított és kiegészített) Törvény előírásainak megfelelően.

15.2 Amennyiben Ön az Európai Gazdasági Térségben (EGT) tartózkodik, személyes adatainak kezelése az alábbiaknak megfelelően jogszerű:
(i.) Ahányszor szükségünk van hozzájárulásához a személyes adatainak kezeléséhez, az adott kezelést a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) 6. cikke (1) bekezdésének (a) pontja értelmében indokoljuk. A GDPR ezen cikke leírja, mikor végezhető törvényesen az adatkezelés.
(ii.) Amennyiben személyes adatainak kezelésére az Ön és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése, vagy az Ön kérésére szerződési előfeltételek teljesítése érdekében van szükség, az adatkezelésre a GPDR 6. cikkének (1) bekezdése értelmében kerül sor. (B).“). Amennyiben ezek az adatok nem kerülnek kezelésre, a Szolgáltató nem képes teljesíteni az Önnel kötött szerződést.
(iii.) Amennyiben az adatkezelésre törvényes kötelezettség teljesítése miatt van szükség, adatait a GPDR 6. cikke (1) bekezdésének (c) pontja értelmében kezeljük, például a munkajogszabályoknak való megfelelés érdekében.
(iv) Amennyiben az adatkezelésre a Szolgáltató „törvényes érdekeiből” kerül sor, akkor az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének (f) pontja szerint történik, például csalás felderítése érdekében.

15.3 A személyes adatkezelés célja: oktatási szolgáltatások biztosítása online rendszerben, Haszonélvezőknek és munkavállalóiknak szánt online felület kezelése, valamint saját szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing és reklámtevékenység. A Szolgáltató automatizált döntéshozatali folyamatnak vetheti alá az adatokat, beleértve a profilalkotást.

 

15.4 A fent említett célokból feldolgozott adatok kategóriái:
családnév, személynév, e-mail cím, telefonszám, Haszonélvező cég adatai, Haszonélvező cégen belül elfoglalt pozíció;

15.5 A feljegyzett adatok célja a kezelő általi felhasználás, kizárólag az alábbi címzetteknek kerülnek továbbításra: adatalanyok, számviteli szolgáltatók; online elektronikus fizetési szolgáltatók, marketing szolgáltatók – Google, Facebook, Mailchimp és Send SMS.

15.6 A jogszabályok értelmében a megrendelőlap kitöltésével a Haszonélvező az opt-in lehetőség kijelölésével kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adja a személyes adatainak a jelen szerződésben említett egyes okokból történő feldolgozásához.

15.7 Az Ön jogai
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (Általános adatvédelmi rendelet) értelmében:

 1. Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 13. és 14. cikk)
  Milyen információt köteles önnek átadni a személyes adatok kezelője, amely tartalmazza az Öntől begyűjtött személyes adatokat?
  Amennyiben az adatkezelő személyes adatokat gyűjt be Öntől, akkor az alábbi információkat köteles kiadnia Önnek:
  1. Az adatkezelő azonossága és elérhetőségei (adott esetben a képviselő adatkezelő ezen adatai);
  2. Adatvédelmi felelős elérhetőségei (személyes adatok védelméért felelős személy a szervezeten belül – ha van);
  3. Adatkezelés célja (céljai) és jogalapja;
  4. Amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél törvényes érdekein alapul, akkor az adatkezelő törvényes érdekei;
  5. Személyes adatok bármely egyéb címzettje;
  6. Adott esetben harmadik ország (EU tagállam) vagy nemzetközi szervezet felé történő szándékos adattovábbítás részletes adatai, valamint a megfelelőségi döntések és garanciák részletei;
  7. Megtartási idő (mennyi ideig tartja meg a szervezet az adatokat) vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a megtartási idő meghatározásához alkalmazott kritériumok;
  8. Az alábbi jogok megléte:
  hozzáférés joga
  helyesbítéshez való jog
  törlés joga
  adatkezelés korlátozásához való jog
  adathordozhatósághoz való jog
  tiltakozáshoz való jog
  amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a hozzájárulás bármikori visszavonásának joga anélkül, hogy a visszavonás befolyásolná a hozzájáruláson alapuló feldolgozás törvényességét a visszavonást megelőzően;
  felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga
 2. Adatok hozzáféréséhez való jog (GDPR 15. cikk):

Önnek az alábbi információkat áll jogában megkapni az adatkezelőtől:
1. Személyes adatai feldolgozásáról szóló megerősítés;
2. Személyes adatainak feldolgozása esetén a személyes adatainak másolata;
3. Személyes adatainak feldolgozása esetén további kiegészítő információk, mint például:
a. A feldolgozás célja(i);
b. Személyes adatok kategóriái;
c. Minden olyan fél, amelynek a személyes adatait továbbították vagy továbbítani fogják, különösen harmadik országokban, nemzetközi szervezetekben;
d. Megtartási idő vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a megtartási idő meghatározásához alkalmazott kritériumok;

 1. Az alábbi jogok megléte:
  Helyesbítéshez való jog
  Törlés joga
  Adatkezelés korlátozásához való jog
  Az adathordozhatósághoz való jog
  Tiltakozáshoz való jog
  Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga
 2. Amennyiben az adatkezelő nem Öntől gyűjti be a személyes adatokat, akkor az adatok forrásával kapcsolatos információk;
 3. Automata döntéshozatali folyamat megléte, beleértve a profilalkotást (esetünkben nem alkalmazható). A fenti információkhoz való jog nem lehet negatív hatással mások jogaira és szabadságaira.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. és 19. cikk)
Amennyiben az Ön személyes adatai pontatlanok, jogában áll az adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését kérni az adatkezelőtől.
Amennyiben az Ön személyes adatai hiányosak, jogában áll kiegészíteni az adatait, akár további adatok megadásával.

Törlés joga (GDPR 17. és 19. cikk)
Ez a jog másnéven „elfeledtetéshez való jog”.
Önnek jogában áll kérni adatainak indokolatlan késedelem nélküli törlését az adatkezelőtől, amennyiben az alábbiak közül valamelyik előírás alkalmazandó:
1. Amennyiben az Ön személyes adataira begyűjtésük vagy kezelésük céljából továbbá nincs szükség;
2. Amennyiben visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
3. Amennyiben tiltakozik az adatkezelés ellen, és a további adatkezelésnek nincs további törvényes kényszerítő indok;
4. Amennyiben tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatai közvetlen módon kerülnek kezelésre;
5. Amennyiben személyes adatai törvényellenesen kerültek kezelésre;
6. Amennyiben a személyes adatait törvényes kötelezettség teljesítése érdekében szükséges törölni;
7. Amennyiben személyes adatai az információs társaság ajánlatával kapcsolatban kerültek begyűjtésre – gyerekvédelmi szolgáltatás.

Mi történik akkor, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta adatait, és köteles törölni azokat?

Amennyiben az adatkezelő a fenti okok valamelyikéből nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatait, akkor köteles törölni az adatokat:

– Az adatkezelő köteles az Ön személyes adatainak helyesbítéséről vagy törléséről értesíteni minden olyan felet, aki számára továbbításra kerültek az Ön személyes adatai, kivéve azon eseteket, ahol ez nem lehetséges, illetve aránytalan erőfeszítéssel jár.
– Amennyiben tájékoztatást kér a személyes adatainak címzettjeiről, az adatkezelő köteles tájékoztatnia Önt az adott címzettekről.
– Az adatkezelő köteles minden ésszerű lépést megtenni az Ön személyes adatait kezelő egyéb adatkezelőt értesítése érdekében arról, hogy Ön az adatainak és azok másolatainak törlését igényelte.
Ésszerű lépések alatt a rendelkezésre álló technológia és a kivitelezési költségek – beleértve a szükséges műszaki intézkedések – figyelembevétele értendő.

Adatok hordozhatóságához való jog (GDPR 20. cikk)
Bizonyos körülmények között Önnek lehetősége van az adatkezelőtől megkapni személyes adatait olyan formátumban, amely megkönnyíti a személyes adatok más körülmények közötti könnyebb felhasználását, valamint az Ön által kijelölt egyéb adatkezelőnek történő zökkenőmentes továbbítását.

Mikor áll fenn az adathordozhatósághoz való jog?
Ez a joga csak akkor áll fenn, ha az adatalany által megadott személyes adatok kezelése automatizált eszközökkel történik, és ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez, illetve az Ön és az adatkezelő között megkötött szerződés alapján történő adatkezeléshez. Ez a joga kizárólag akkor gyakorolható, ha az nem sérti más személyek jogait és szabadságait.

 

Ezen jog gyakorlása esetén hogyan kell biztosítania és továbbítania az adatkezelőnek az adatokat?

Ezen jog gyakorlása esetén az adatkezelőknek a személyes adatokat használható formátumban kell biztosítania és továbbítania. Az adatoknak megfelelő szerkezetűnek és számítógépen könnyen kezelhetőnek kell lennie. Ennek megfelelően Ön kérheti egy adatkezelőtől, hogy személyes adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adattovábbítás műszakilak kivitelezhető.

Kezelés elleni tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Mikor van joga tiltakozni az adatkezelés ellen?

Személyes adatainak bizonyos kezelési típusai ellen tiltakozhat, ha az adatkezelésre közérdekű feladatokkal, más felek hatáskörében vagy törvényes érdekeivel kapcsolatban kerül sor.

Önnek jogában áll tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés közvetlen marketing célból történik. Amennyiben egy adatkezelő a személyes adatait Önnek szánt közvetlen értékesítés, vagy közvetlen marketing célú profilalkotás céljából használja fel, Önnek lehetősége van bármikor tiltakozni az adatkezelés ellen, az adatkezelőnek pedig kötelessége a tiltakozás átvételének időpontjában azonnal megszakítani az adatkezelést.

Hogyan kell megfogalmaznia az adatkezelés elleni tiltakozását?

Ha adatkezelés ellen szeretne tiltakozni, fel kell vennie a kapcsolatot az adatkezelővel, és közölnie kell vele a tiltakozás okait.
A megadott okoknak az Ön saját helyzetére kell vonatkozniuk. Amennyiben Ön tiltakozást nyújtott be, az adatkezelőnek meg kell szakítania a személyes adatainak kezelését, kivéve azon eseteket, ahol az adatkezelő törvényes, jogos, meggyőző indokokkal alá tudja támasztani személyes adatai kezelésének folytatását. Az adatkezelők ugyanakkor törvényesen folytathatják személyes adatainak kezelését, ha azt jogi, törvényes kötelezettségek teljesítése érdekében teszik.

Korlátozáshoz való jog (GDPR 18. cikk)

Önnek jogában áll korlátozni személyes adatainak adatkezelő által történő kezelését. Amennyiben Ön korlátoztatta személyes adatainak kezelését, az adatokat az adatkezelőnek jogában áll tárolni, azonban a velük végezhető egyéb kezelés, műveletek, mint például törlés, az Ön hozzájárulásához kötött.

Hogyan alkalmazható ez a jog?

Ez a jog négyféleképpen alkalmazható. Az első két korlátozási mód abban az esetben alkalmazható, ahol Ön tiltakozott a személyes adatai feldolgozása ellen a 21. cikknek megfelelően, illetve ahol vitatta adatainak helyességét. Ezen esetekben a korlátozás addig alkalmazandó, amíg az adatkezelő biztosítja személyes adatainak pontosságát vagy tiltakozásának eredményét. A harmadik eset, ahol korlátozást igényelhet a törvényellenes feldolgozás esete. Ezen esetekben amennyiben nem szeretné, hogy az adatkezelő törölje az adatait, kérheti azok korlátozását. A negyedik korlátozási típus abban az esetben alkalmazandó, ha Ön jogi normák alapján megőrzött adatok korlátozását igényli.

Mik az adatkezelő kötelezettségei, ha Ön adatkorlátozást vezettetett be?
Ha Ön sikeresen korlátoztatta személyes adatainak kezelését, az adatkezelő köteles értesíteni Önt, mielőtt feloldaná a korlátozást.

 1. Az Ön jogai az automata döntéshozatalt illetően, beleértve a profilalkotást (GDPR 22. cikk)

Önnek jogában áll nem alávetni magát kizárólag automata adatkezelésen alapuló döntésnek. Az adatkezelés akkor „automata”, ha az emberi beavatkozás nélkül történik, és amelynek Önt lényegesen befolyásoló jogkövetkezményei vannak. Az automata adatkezelés magában foglalja a profilalkotást.

A személyes adatok tekintetében mikor megengedett az automata/automatizált adatkezelés?
Az automata adatkezelés kizárólag kifejezett hozzájárulással engedélyezett, amennyiben szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve ha az Uniós jogszabályok vagy az országos jog lehetővé teszik. Társaságunk nem alkalmaz automatizált adatkezelést.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga: Önnek jogában áll panaszt tenni az adatkezelést felügyelő hatóságnál, amennyiben úgy érzi, jogait megsértették: Románia Országos Személyes Adatkezelést Felügyelő Hatósága, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 1. Szektor, irányítósz.: 010336, Bukarest, Románia, anspdcp@dataprotection.ro

A 679/2016. Rendelet értelmében, amennyiben a személyes adatok kezelése célja közvetlen marketing, akkor Önnek jogában áll bármikor tiltakozni személyes adatainak e célból történő kezelése ellen, beleértve a profilalkotást, amennyiben a profilalkotás az adott közvetlen marketinghez kapcsolódik.

15.8 A Haszonélvező elfogadja annak lehetőségét, hogy a fent említett törvényes jogainak gyakorlása esetén a Szolgáltató számára lehetetlenné válik a jelen Szerződés tárgyát képező online szolgáltatások nyújtása, és nincs semmiféle anyagi követelése a már kifizetett összegeket illetően.

15.9 A Haszonélvezőnek jogában áll panaszt tenni az Országos Személyes Adatkezelést Felügyelő Hatóságnál (www.dataprotection.ro), illetve jogi eljárást indítani az illetékes bíróságnál.

15.10 A Szolgáltató megőrzi a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat annak időtartamára, valamit megszűnését követő további 3 évre, kivéve azon helyzeteket, ahol a törvény hosszabb megőrzési időt ír elő. Amennyiben a felek között jogvita, bizonytalanság alakul ki, vagy alakulhat ki, a Szolgáltató a jogvita rendezéséig megőrzi az adatokat.

15.11 Az adatkezelő kijelenti, hogy a jelen adatkezelés tárgyát képező bizonyos adatokat az EGT-n kívül található szerverekkel rendelkező szolgáltatókkal való együttműködés miatt külföldre is továbbítani fogja. Tehát egyes marketingszolgáltatóink – Facebook, Google és Mailchimp – Amerikai Egyesült Államokba található adatközpontjaira való tekintettel ezen szolgáltatók az említett helyre továbbíthatják, ott tárolhatják vagy kezelhetik az adatokat. A Mailchimp az e-mailes marketingszolgáltató, aki az Ön személyes adatait akcióinkkal és újdonságainkkal kapcsolatos tájékoztatása céljából kezeli. A Google sütiket (cookie-kat) kezel a weboldal forgalmi statisztikáinak elkészítése céljából, amely arra szolgál, hogy segítsen jobbá tenni weboldalunk tartalmát, valamint szolgáltatásainkat.

 1. CIKK – VIS MAIOR

14.1. A vis maior helyzet mentesíti a feleket felelősségeik alól a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeik nem teljesítése vagy részleges teljesítése esetén. Vis maior alatt a felek akaratától független, előre nem látható és elháríthatatlan, a szerződés megkötése után fellépő, a feleket szerződéses kötelezettségeik teljesítésében teljesen vagy részlegesen megakadályozó esemény.
14.2. Amennyiben a vis maior körülmények és következményeik több, mint 6 hónapig fennállnak, bármelyik fél elállhat a szerződés további kivitelezésétől – egyoldalú elállás. Egyik félnek sem áll jogában semmilyen esetben kártérítést igényelni a másik féltől, de kötelességük az addigi dátumig keletkezett kötelezettségeiket betartani.

 1. CIKK – JOGVITÁK RENDEZÉSE

A jelen szerződéssel esetlegesen fellépő jogvitákat a felek baráti úton rendezik, illetve amennyiben ez nem lehetséges, akkor alávetik magukat a Haszonélvező székhelye szerint illetékes bíróságok rendelkezéseinek.

 1. CIKK – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17.1. A Haszonélvező írásban értesíti a Szolgáltatót az eredetileg megadott adataiban bekövetkező bármilyen változásról.
17.2. A jelen szerződéses feltételek a teljes Online Tanulófelület használatára kiterjednek.
17.3. A jelen szerződés előírásai ___________ dátumon lépnek érvénybe, azonnal alkalmazandóvá válnak az említett dátumon folyamatban lévő és azt ezt követően megkötött szerződésekre. A Szolgáltató fenntartja jogát, miszerint bármikor módosíthatja a használati feltételeket. A Haszonélvező köteles időszakosan ellenőrizni a használati feltételeket, így biztosítva, hogy a naprakész feltételeket ismeri.
A felhasználói fiók létrehozása, valamint az Online Tanulófelületre való fellépés a Haszonélvező a jelen előírásokhoz való alapértelmezett hozzájárulásának tekintendő.

Marketingiskola